تصنیف

چو ما در فقر مطلق پاکبازیم، بجز تصنیف نادانی ندانیم . . .

تصنیف

چو ما در فقر مطلق پاکبازیم، بجز تصنیف نادانی ندانیم . . .

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «نشنیده بگیرید» ثبت شده است

سریال

بسم الله الرحمن الرحیم

نقد بر صدا و سیما، دیگر امروزه حکم همان عکس با شرت ورزشی را پیدا کرده و اگر در رزومه ی آدم نباشد، حقا و انصافا افت کلاس دارد. به همین جهت و از آنجایی که نگارنده کلا دوست دارد هم رزومه اش پر و پیمان باشد و هم به عکس با شرت ورزشی خیلی اعتقاد دارد، قصد دارد صدا و سیما را که نه، بیشتر، سریال های آن را نقد کند.

ماه رمضان و سریال های آن هم مزید بر علت شد که ما هم شخصا در این حوزه ورود پیدا کنیم و به مانند دیگر بزرگان شمشیر نقد را از نیام برکشیم.

سریال های صدا وسیما را می شود به انواع مختلفی نقد کرد: نقد موضوعی، محتوایی، فرمی و غیره و غیره.

همچنین می شود، کلا سریال ها را نقد کرد، یعنی همه شان را با هم، کیلویی، یا اینکه یک سریال مشخص را نقد کرد، یا اینکه یک تیریپ خاص از سریال ها را نقد کرد.

خیلی کشش ندهم، من قصد دارم، کلا، یعنی خیلی کیلویی همه ی سریال ها ی صدا و سیما را یکجا نقد کنم.

یعنی در حقیقت نقد که نه، یکجور هایی حرف دلم است بعد از این همه سال سریال دیدن، بعد از این همه سال نرگس و یانگوم و جومونگ دیدن.

بعد از این همه سال رستگاران و زیر تیغ دیدن.

  • معین فاطمی